ბლოგი

viber
რა შემთხვევაში შეჩერდება იძულებითი აუქციონი?

რა შემთხვევაში შეჩერდება იძულებითი აუქციონი?

მოვალის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობას სასამართლო გადაწყვეტილების ან აღსრულების ეროვნული ბიუროს ბრძანების არსებობის შემთხვევაში შესაძლებელია მოჰყვეს ქონების ა...

როგორ განისაზღვრება სექსუალური შევიწროება პარლამენტში წარდგენილი პეტიციის თანახმად

როგორ განისაზღვრება სექსუალური შევიწროება პარლამენტში წარდგენილი პეტიციის თანახმად

ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა მოქალაქეთა და არასამთავრობო ორგანიზაციათა პეტიცია განიხილა, რომლის მთავარი მოთხოვნაა, სექსუალური შევიწროების კანონით აკრძალვ...

1000 ლარიან ხელფასზე  პენსია საშუალოდ 500 ლარი იქნება

1000 ლარიან ხელფასზე პენსია საშუალოდ 500 ლარი იქნება

„თუ მოქალაქეს ხელფასი 1000 ლარი აქვს, დაგროვებითი პენსიის პირობებში, 30 წლის შემდეგ მისი პენსია დაახლოებით 500 ლარს პლუს საბაზისო პენსია იქნება“ - ა...

რა არის ხანდაზმულობა და რა ხდება მისი გასვლის შემდგომ

რა არის ხანდაზმულობა და რა ხდება მისი გასვლის შემდგომ

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ არ არის შეუზღუდავი. არ შეიძლება, რომ მოვალის სამართლებრივი მდგომარეობა მუდმივად გაუგებარ...

რა შემთხვევაში შეძლებთ ჩუქების ხელშეკრულების გაუქმებას

რა შემთხვევაში შეძლებთ ჩუქების ხელშეკრულების გაუქმებას

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით ჩუქების ხელშეკრულებით მჩუქებელი უსასყიდლოდ გადასცემს დასაჩუქრებულს ქონებას საკუთრებად მისი თანხმობით. ჩუქების ხელშეკრულება წ...

გაქვთ თუ არა უფლება მოითხოვოთ ე.წ შავი სიის გაუქმება

გაქვთ თუ არა უფლება მოითხოვოთ ე.წ შავი სიის გაუქმება

საბანკო და არასაბანკო საკრედიტო დაწესებულებები, მათ შორის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები აწარმოებენ პრობლემური სესხის ერთიან სიას, სადაც ხდება გადაუხდელი სესხები...

რა სახის ქონება შესაძლოა არ ჩაითვალოს მეუღლეთა თანასაკუთრებად

რა სახის ქონება შესაძლოა არ ჩაითვალოს მეუღლეთა თანასაკუთრებად

მეუღლეთა შორის კანონით დადგენილი წესით რეგისტრირებული ქორწინება მნიშვნელოვან ქონებრივ უფლება-მოვალეობებს წარმოშობს. აღსანიშნავია, რომ ქორწინების განმავლობაში მ...

რა არის საჭირო იურიდიული პირის რეგისტრაციისთვის

რა არის საჭირო იურიდიული პირის რეგისტრაციისთვის

მეწარმე იურიდიული პირის რეგისტრაცია განსაზღვრული პროცედურების დაცვას მოითხოვს. მეწარმეებს ინფორმაციის არარსებობის პირობებში ურთულდებათ სათანადო დოკუმენტების მოძ...

 ვინ არის უღირსი მემკვიდრე

ვინ არის უღირსი მემკვიდრე

ხშირია შემთხვევა, როდესაც მამკვიდრებელს არ სურს თავისი ქონება დაუტოვოს იმ მემკვიდრეს, რომელიც მას სხვადასხვა ფორმით აყენებს შეურაცხყოფას. საქართველოს კანონმდებ...

რა არის არბიტრაჟი და აქვს თუ არა კრედიტორს სასამართლოს გარეშე დაგაკისროთ თანხა

რა არის არბიტრაჟი და აქვს თუ არა კრედიტორს სასამართლოს გარეშე დაგაკისროთ თანხა

მხარეთა შორის დავის არსებობის შემთხვევაში საქმე შეიძლება განიხილოს არა მხოლოდ სასამართლომ, არამედ არბიტრაჟმაც. უნდა აღინიშნოს, რომ არბიტრაჟი შედარებით ახალ ინს...