ბლოგი

viber
 შეგეზღუდებათ თუ არა საზღვრის გადაკვეთა ონლაინ სესხების არსებობის გამო

შეგეზღუდებათ თუ არა საზღვრის გადაკვეთა ონლაინ სესხების არსებობის გამო

მომხმარებელთა უმრავლესობა თვლის, რომ გადაუხდელი დავალიანების გამო ისინი ვერ შეძლებენ საქართველოს საზღვრების დატოვებას. ხშირად ეს განპირობებულია კრედიტორის მუქარ...

როგორ უნდა მოიქცეთ თუ თქვენს დაბადების ან ქორწინების მოწმობაში მონაცემი არასწორია

როგორ უნდა მოიქცეთ თუ თქვენს დაბადების ან ქორწინების მოწმობაში მონაცემი არასწორია

ხშირ შემთხვევაში დაბადების მოწმობაში მითითებული მონაცემი არ შეესაბამება ქორწინებაში ან ქონების კუთვნილების შესახებ არსებულ დოკუმენტში მითითებულ მონაცემს, რის გა...

რა დაგჭირდებათ მშენებლობის ნებართვის ასაღებად?

რა დაგჭირდებათ მშენებლობის ნებართვის ასაღებად?

ხშირად მოქალაქეებს სურთ მშენებლობის ნებართვის მიღება, თუმცა არ არიან სათანადოდ ინფორმირებულნი, რომელ ორგანოს უნდა მიმართონ, რა პროცედურების დაცვით ხორციელდება ნ...

რა უფლებები აქვს ე.წ აცტუპნიკს?

რა უფლებები აქვს ე.წ აცტუპნიკს?

დღესდრეობით, საკმაოდ ხშირია შემთხვევა, როდესაც პირი ვერ ახერხებს საკუთრების უფლების დარეგისტრირებას იმის გამო, რომ მან უძრავი ქონება შეიძინა სანოტარო ფორმადაუცვ...

შემოსავლების სამსახური გაფრთხილებთ !

შემოსავლების სამსახური გაფრთხილებთ !

თუ ფიზიკური პირისა და მისი ოჯახის შემოსავალმა 2016 წელს გადააჭარბა 40 000 ლარს ან 2017 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით საკუთრებაში გააჩნია მიწის ნაკვეთი, ფიზიკური პ...

საადვოკატო ბიურო ,,OK&CG”-მ სს,,ლიბერთი ბანკის“ მიმართ კიდევ ერთი დავა მოიგო

საადვოკატო ბიურო ,,OK&CG”-მ სს,,ლიბერთი ბანკის“ მიმართ კიდევ ერთი დავა მოიგო

მოსარჩელე-სს ,,ლიბერთი ბანკმა“ მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს  და მოითხოვა ძირითადი მსესხებლებისა და სოლიდარული თავდებისათვის სოლიდარულად ...

კერძო დაზღვევით მოსარგებლეთათვის საყოველთაო დაზღვევის შეზღუდვა  საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტ

კერძო დაზღვევით მოსარგებლეთათვის საყოველთაო დაზღვევის შეზღუდვა საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტ

საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა მოქალაქე როინ გავაშელიშვილის კონსტიტუციური სარჩელი და არაკონსტიტუციურად ცნო კანონის რეგულირება, რომლის მიხედვითაც, 2013 წ...

მეუღლეთა თანასაკუთრებაში არსებულ ქონების რეგისტრაცია სავალდებულო ხდება

მეუღლეთა თანასაკუთრებაში არსებულ ქონების რეგისტრაცია სავალდებულო ხდება

სამოქალაქო კოდექსში შესაძლოა ცვლილებები შევიდეს. კანონპროექტის ავტორი „პატრიოტთა ალიანსია“, რომელიც პარლამენტში უკვე ინიცირებულია. „კანონპროე...

შეამცირეთ სესხზე დარიცხული პროცენტის ოდენობა

შეამცირეთ სესხზე დარიცხული პროცენტის ოდენობა

მოქალაქეები ხშირად იღებენ დიდი ოდენობით სესხს, რომლის გადახდის უზრუნველსაყოფადაც იპოთეკით ტვირთავენ მათ საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებას. ხშირად, კრედიტორის მ...

 მოვალის ნაცვლად თანხა თქვენ დაგეკისრებათ

მოვალის ნაცვლად თანხა თქვენ დაგეკისრებათ

  საბანკო და არასაბანკო საკრედიტო დაწესებულებები კრედიტის გაცემამდე ხშირად მიუთითებენ პოტენციურ მოვალეს, რომ სესხს გასცემენ მხოლოდ თავდების წარმოდგენის შე...