ბლოგი

viber
სხვისი ვალის გამო თქვენი ავტომობილი დაყადაღდება

სხვისი ვალის გამო თქვენი ავტომობილი დაყადაღდება

ხშირად მოქალაქეები ავტომანქანის ნასყიდობის საფასური გადახდისა და მისი მფლობელობაში მიღების შემდგომ საჭიროდ არ მიიჩნევენ სსიპ შსს მომსახურების სააგენტოში საკუთრე...

ბანკი ბინის გადაფორმებას გთხოვთ?

ბანკი ბინის გადაფორმებას გთხოვთ?

დღესდღეობით ბანკები მომხმარებლისგან დავალიანების ამოღების მიზნით სხვადასხვა მეთოდებს მიმართავენ. ხშირად ბანკი მოვალეს, რომელიც ვერ ახერხებს ფულადი ვალდებულების...

ლომბარდს უფლება არ აქვს თქვენი ნივთი დაიტოვოს

ლომბარდს უფლება არ აქვს თქვენი ნივთი დაიტოვოს

დღესდღეობით,  მცირე სესხების უზრუნველსაყოფად ხშირად ხდება მოძრავი ნივთების დაგირავება ლომბარდში. იცოდეთ, რომ ლომბარდში ნივთების დაგირავება ხორციელდება მხა...

რა შემთხვევაში ითვლება სითი პარკის ჯარიმა ჩაბარებულად

რა შემთხვევაში ითვლება სითი პარკის ჯარიმა ჩაბარებულად

მძღოლებისათვის ხშირად გაუგებარია ითვლება თუ არა მათი ავტომობილის საქარე მინაზე განთავსებული ,,სითი-პარკის“ ჯარიმა მათთვის ჩაბარებულად. ჩაბარების წესს დიდ...

უწყინარი ემოციის გამომხატველ სმაილს ჯარიმა შეიძლება მოყვეს

უწყინარი ემოციის გამომხატველ სმაილს ჯარიმა შეიძლება მოყვეს

ისრაელში ცოტა ხნის წინ საკმაოდ კურიოზულ დავას ჰქონდა ადგილი. მოსამართლეს უნდა დაედგინა მოკლე ტექსტური შეტყობინებაში გამოყენებული ე.წ. სმაილების სამართლებრივი მ...

საბავშვო ბაღში მოსწავლის მიმართ უხეში მოპყრობის ფაქტი დაფიქსირდა

საბავშვო ბაღში მოსწავლის მიმართ უხეში მოპყრობის ფაქტი დაფიქსირდა

98-ე  საბავშვო ბაღში მასწავლებლის მხრიდან მცირეწლოვან ბავშვზე ფიზიკური ძალადობის ფაქტზე მშობლის მიერ საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟი იქნა გამოძახებული; მშობლის...

საადვოკატო კომპანია ,,OK&CG“-ს დაცვის ქვეშ მყოფი თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლომ სრულად

საადვოკატო კომპანია ,,OK&CG“-ს დაცვის ქვეშ მყოფი თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლომ სრულად

მოქალაქე ზ.მ.-ს ბრალი ედებოდა სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლის მე-3 ნაწილის ,,ა“ პუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში, რომელიც ითვალისწინებ...

7 წლის გოგონა მასწავლებლის ქმარმა გააუპატიურა?

7 წლის გოგონა მასწავლებლის ქმარმა გააუპატიურა?

პედაგოგის ქმარი 7 წლის გოგონას გაუპატიურების ბრალდებით გლდანის ციხეში წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. მასწავლებელი აცხადებს, რომ არასრულწლოვან გოგონას დედამ აიძუ...

რა შემთხვევაში დაყადაღდება თქვენი ქონება?

რა შემთხვევაში დაყადაღდება თქვენი ქონება?

დღესდღეობით,  მოვალის მხრიდან ვალდებულების შეუსრულებლობის პირობებში, დამატებითი ინფორმირებულობის გარეშე ხშირად ხდება  მათი  ქონების დაყადაღება. ...

შესაძლოა მშობლის უფლება ჩამოგერთვათ

შესაძლოა მშობლის უფლება ჩამოგერთვათ

საქართველოს კანონმდებლობა მშობელს არასრულწლოვანი შვილის მიმართ არაერთ უფლება-მოვალეობას აკისრებს. მშობლები ვალდებულნი არიან ბავშვის საუკეთესო ინტერესიდან გამომ...