ბლოგი

viber
 რა შემთხვევაში შეუძლია აღსრულების ეროვნულ ბიუროს თქვენი გამოსახლება

რა შემთხვევაში შეუძლია აღსრულების ეროვნულ ბიუროს თქვენი გამოსახლება

მოქმედი კანონმდებლობა ითვალისწინებს გამოსახლების ინსტიტუტს სხვისი ქონების უკანონოდ ფლობის ან ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში. თავდაპირველად გამოსახლები...

როგორ უნდა მივიღოთ სამკვიდრო

როგორ უნდა მივიღოთ სამკვიდრო

ხშირად მოქალაქეები ვერ ახერხებენ სამკვიდროს მიღებას, მაშინაც კი, როდესაც მამკვიდრებელი მათ მშობელს, შვილს, მეუღლეს ან სხვა ახლო ნათესავს წარმოადგენს, რადგან ისი...

დაზღვევა მითი თუ რეალობა

დაზღვევა მითი თუ რეალობა

ფიზიკური თუ იურიდიული პირები ხშირად აზღვევენ მათ საკუთრებაში არსებულ უძრავ თუ მოძრავ ქონებას და ამ გზით ცდილობენ მომავალში შესაძლო რისკების თავიდან აცილებას. დ...

არ გახდეთ კრედიტორის მსხვერპლი

არ გახდეთ კრედიტორის მსხვერპლი

დღესდღეობით,  მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და პრობლემური სესხების ამომღები სხვადასხვა ორგანიზაციები მოვალისაგან დავალიანების ამოღების მიზნით, ხშირად მიმართ...

[მძღოლების საყურადღებოდ] 2006 წლამდე აღებული მართვის მოწმობა რამდენიმე თვეში ძალას დაკარგავს

[მძღოლების საყურადღებოდ] 2006 წლამდე აღებული მართვის მოწმობა რამდენიმე თვეში ძალას დაკარგავს

მძღოლებს, რომლებსაც მართვის მოწმობა 2006 წლის 1 აპრილამდე გაქვთ აღებული, მისი გამოყენება დაახლოებით, 3 თვის განმავლობაში შეგიძლიათ, რადგან 2018 წლის 1-ელ იანვარ...

თქვენი  პერსონალური მონაცემები უკანონოდ მჟღავნდება

თქვენი პერსონალური მონაცემები უკანონოდ მჟღავნდება

დღესდღეობით, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და სესხის გამცემი პირები  მოვალის თანხმობისა და მისთვის ინფორმაციის მიწოდების გარეშე მისი ფინანსური დავალიანების ...

ბელგიაში ფრანგ მწერალ ქალს ევთანაზია გაუკეთეს

ბელგიაში ფრანგ მწერალ ქალს ევთანაზია გაუკეთეს

ბელგიაში ფრანგ მწერალ ქალს ენ ბერტს ევთანაზია გაუკეთეს. ინფორმაციას Le Monde ავრცელებს. მწერალი 59 წლის ასაკში ერთ-ერთ საავადმყოფოში გარდაიცვალა...

სააპელაციო სასამართლომ გირგვლიანის საქმეზე გამოტანილი განაჩენი ძალაში დატოვა

სააპელაციო სასამართლომ გირგვლიანის საქმეზე გამოტანილი განაჩენი ძალაში დატოვა

თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 2017 წლის 28 მარტს გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი, რომლითაც საქართველოს იუს...

სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვისთვის დამოუკიდებელი საბჭო შეიქმნება

სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვისთვის დამოუკიდებელი საბჭო შეიქმნება

საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობა...

ბანკი გთხოვთ ქონების გადაფორმებას?

ბანკი გთხოვთ ქონების გადაფორმებას?

დღესდღეობით, მომხმარებლებში საკრედიტო ხელშეკრულება  ყველაზე მოთხოვნადი საბანკო პროდუქტია. აღნიშნული სამართალურთიერთობის ფარგლებში ბანკი კლიენტთან აფორმებს...