სიახლეები

viber
„სითი პარკი“   ჯარიმის განსაზღვრულ ვადაში  გადაუხდელობის შემთხვევაში  დაჯარიმებულს, ჩვენი რესპონდენტების მსგავსად,  საურავე...

„ადამიანს გადაუდებელი ოპერაცია ესაჭიროებოდა, თუმცა სითი პარკის ჯარიმის გამო მთლიანი ქონება დაყა

„სითი პარკი“   ჯარიმის განსაზღვრულ ვადაში  გადაუხდელობის შემთხვევაში  დაჯარიმებულს, ჩვენი რესპონდენტების მსგავსად,  საურავე...

„სითი პარკის“ მიერ დაზარალებულები, მათი ადვოკატები  და უფლებადამცველები მონოპოლისტი კომპანიის უსამართლო,  არაადამიანურ და არაკანონიერი ქმე...

თუ 6 თვეში „სითი პარკი“ აღსრულებას არ მიმართავს, მოქალაქეებმა ჯარიმა არ უნდა გადაიხადონ

„სითი პარკის“ მიერ დაზარალებულები, მათი ადვოკატები  და უფლებადამცველები მონოპოლისტი კომპანიის უსამართლო,  არაადამიანურ და არაკანონიერი ქმე...

“მიგვაჩნია, რომ კონსტიტუციაში უნდა არსებობდეს ჩანაწერი იმის თაობაზე, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ჰქონდეს გამონაკლის შემთხვევაში, სასოფლო-სამეურნეო მიწის შე...

“კონსტიტუციაში უნდა არსებობდეს ჩანაწერი იმის თაობაზე, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ჰქონდეს, გამონაკლი

“მიგვაჩნია, რომ კონსტიტუციაში უნდა არსებობდეს ჩანაწერი იმის თაობაზე, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ჰქონდეს გამონაკლის შემთხვევაში, სასოფლო-სამეურნეო მიწის შე...

თავდებობის მეშვეობით, კრედიტორი უფლებამოსილია თავისი მოთხოვნა დაიკმაყოფილოს არა მხოლოდ მოვალისგან, არამედ მესამე პირის – თავდებისგანაც.
თავდებობა უნდა და...

რა უნდა გაითვალისწინოს თავდებში მდგომმა პირმა?

თავდებობის მეშვეობით, კრედიტორი უფლებამოსილია თავისი მოთხოვნა დაიკმაყოფილოს არა მხოლოდ მოვალისგან, არამედ მესამე პირის – თავდებისგანაც. თავდებობა უნდა და...

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის/საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის მოწმობის მფლობელის სამ...

მგზავრთა უფლებების დაცვის მიზნით სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ ახალი ნორმატიული აქტები მიიღო

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის/საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის მოწმობის მფლობელის სამ...

​იურიდიული კომპანია “OK & CG”-ის დამფუძნებელი, ექსპერტი იურიდიულ საკითხებში – ოთარ კაჭკაჭაშვილი ბანკებსა და სადაზღვევო კომპანიებს მართლსაწ...

კომპანია “OK & CG” ბანკებსა და სადაზღვევო კომპანიებს მართლსაწინააღმდეგო გარიგებებში ადანაშაულებს

​იურიდიული კომპანია “OK & CG”-ის დამფუძნებელი, ექსპერტი იურიდიულ საკითხებში – ოთარ კაჭკაჭაშვილი ბანკებსა და სადაზღვევო კომპანიებს მართლსაწ...

მას შემდეგ, რაც ბაზარზე ონლაინ საკრედიტოები გაჩნდა, მსესხებელთა რაოდენობა 350 პროცენტით გაიზარდა. ფაქტია, ძალიან მაღალი საპროცენტო განაკვეთებისა და პირგასამტეხლ...

შეუძლიათ თუ არა ნათესავ-ახლობლებს, ბანკებისა და საფინანსო ორგანიზაციების „შავ სიაში“ მოგვახვედრონ -

მას შემდეგ, რაც ბაზარზე ონლაინ საკრედიტოები გაჩნდა, მსესხებელთა რაოდენობა 350 პროცენტით გაიზარდა. ფაქტია, ძალიან მაღალი საპროცენტო განაკვეთებისა და პირგასამტეხლ...

სკოლა ახალციხეში დაამთავრა, სკოლიდანვე უნდოდა ისეთი პროფესია აერჩია,  რომელიც  ადამიანის უფლებების დაცვაში დაეხმარებოდა.თბილისის სახელმწიფო უნივე...

„ადვოკატმა უნდა შეძლოს, წამგებიანი პოზიციიდანაც კი მხარე მართებულად წარმოაჩინოს“

სკოლა ახალციხეში დაამთავრა, სკოლიდანვე უნდოდა ისეთი პროფესია აერჩია,  რომელიც  ადამიანის უფლებების დაცვაში დაეხმარებოდა.თბილისის სახელმწიფო უნივე...

ფიზიკურმა პირმა საადვოკატო ბიურო  Ok & CG-ის დახმარებით,  სადაზღვევო კომპანია „ს.დ.ს“-ს დავა მოუგო.
საჩივრის ავტორი სადაზღვევო კომპან...

Ok & CG-მ სადაზღვევო კომპანიას დავა მოუგო

ფიზიკურმა პირმა საადვოკატო ბიურო  Ok & CG-ის დახმარებით,  სადაზღვევო კომპანია „ს.დ.ს“-ს დავა მოუგო. საჩივრის ავტორი სადაზღვევო კომპან...